Начало » Документи
 
Документи, нужни за получаване на сервизна карта DKV за директни клиенти

1.      Документи на фирмата:

-        Удостоверение от търговския регистър или съдебно решение за регистрация на фирмата; копие на актуално състояние

-        копия от БУЛСТАТ

-        Копие от данъчната регистрация

-        Копие от лиценза на фирмата.

-        Копие на последния баланс

-        Копие на талоните на влекачите и ремаркетата

-        Копие на лична крта на управителя/собственика

-        Банкова сметка в евро, адрес на банката

60 лв. за проучване от фирма “Кредитреформ”, преведени по сметка на “Ойлкарт”ЕООД – ОББ клон Мария Луиза, , с IBAN BG31UBBS84231010090317 BIC код – UBBSBGSF

 
Copyright © Ойлкарт ЕООД. All Rights Reserved.
PetrovSoft-web design studio